Persoonlijk Ontwikkelingsplan gesprekken voeren, voor de één iets om naar uit te kijken, voor de andere een bittere noodzaak. Een aantal werknemers weet precies waar ze naartoe willen binnen de organisatie en hoe zij zich willen ontwikkelen. De rest wil wel iets, maar hoe, wat of waarom?… geen idee!

Persoonlijke- en talentontwikkeling is belangrijk voor een organisatie. Goede werknemers behouden is, naast kosten efficiënt, ook belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van de organisatie. Investeren in werknemers, oog hebben voor hun interesses en behoeften is belangrijk voor de werknemerstevredenheid. Leidinggevenden hebben een directe invloed op de werknemerstevredenheid en zijn daardoor dus ook (mede)verantwoordelijk.

Het Start to POP! programma is gebaseerd op het bewustwordingsproces AMBITIE©. Werknemers moeten zelf bewust worden van hun behoeften en interesses voordat ze kunnen aangeven wat zij willen ontwikkelen of waar ze aan willen werken.

Ambitie, het streven om een bepaald doel te bereiken, moet soms worden aangewakkerd. Voor anderen is het nodig om ambitie te concretiseren en realistisch te houden.

Het AMBITIE© bewustwordingsproces bestaat uit de volgende punten:

 • Aandacht, voor jezelf.
 • Mindset, de wil en doorzettingsvermogen om te ontwikkelen.
 • Behoefte, wat kan ik en wat wil ik?
 • Interesses, waar liggen mijn interesses?
 • Tegenslag, hoe overwin ik die?
 • Ideeën, het vertrekpunt voor een concreet plan.
 • Energie, in controle zijn van mijn energie.

Naast bewustwording van wat jezelf allemaal kan bereiken en verantwoording nemen voor je eigen (werk)geluk, is een belangrijke tool in dit proces het Persoonlijk Business Model (Business Model You).

Dit model ziet jezelf als ondernemer van je eigen carrière en het maakt op een gestructureerde manier inzichtelijk wat iemand wil veranderen of ontwikkelen in het werk. Het Persoonlijke Business Model is afgeleid van het bekende Business Model Canvas. Een methode om op één pagina de kern van het bedrijf weer te geven aan de hand van negen onderwerpen, ook wel bouwstenen genoemd.

Het Persoonlijk Business Model hoort bij de Design Thinking stroming. Op een creatieve, gestructureerde en tijd gelimiteerde manier creatieve oplossingen bedenken waarbij je meteen concrete stappen kan afleiden.

Krijg inzichtelijk wat werknemers willen en hoe zij zich willen ontwikkelen door het carrière bewustwordingsproces AMBITIE© toe te passen.

Wat levert het de organisatie op:

 • bewuste werknemers die weten wat hun ambitie is.
 • gemotiveerde werknemers die zich willen ontwikkelen binnen de organisatie.
 • ontdekken van verborgen talenten.
 • concrete invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan gesprek.

Dit traject kan zowel individueel als voor teams worden ingezet. Klik hier voor meer informatie.

Interesse in het ‘Start to POP!’ programma? Neem contact met me op en we bespreken de mogelijkheden!

Ervaring & Aanpak
Sinds 2010 doceer en train ik studenten en professionals. Dit doe ik op het gebied van persoonlijk leiderschap en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben ik canvas facilitator waarbij dynamiek, enthousiasme en de waarde uit jezelf, het team, project of event centraal staan.

Ik heb de tools, jij geeft de invulling en we werken altijd met een realistisch doel in het vooruitzicht.
Belangrijk, ik motiveer en relativeer met humor… dat is een familietrekje, daar moet je tegen kunnen.

Master in Bedrijfscommunicatie | Gecertificeerd docent | IA-NLP Coach | Business Model You & Teams Certified Trainer | Certified Event Designer