Persoonlijk Ontwikkelingsplan gesprekken voeren, voor de één iets om naar uit te kijken, voor de andere een bittere noodzaak. Een aantal werknemers weet precies waar ze naartoe willen binnen de organisatie en hoe zij zich willen ontwikkelen. De rest wil wel iets, maar hoe, wat of waarom?… geen idee!

Introductie
Persoonlijke- en talentontwikkeling is belangrijk voor een organisatie. Goede werknemers behouden is, naast kosten efficiënt, ook belangrijk voor de continuïteit en kwaliteit van de organisatie. Investeren in werknemers, oog hebben voor hun interesses en behoeften is belangrijk voor de werknemerstevredenheid. Leidinggevenden hebben een directe invloed op de werknemerstevredenheid en zijn daardoor dus ook (mede)verantwoordelijk.

Het Start to POP! programma is gebaseerd op het Maak werk van je AMBITIE!© programma. Werknemers moeten zelf bewust worden van hun behoeften en interesses voordat ze kunnen aangeven wat zij willen ontwikkelen of waar ze aan willen werken.

Ambitie, het streven om een bepaald doel te bereiken, moet soms worden aangewakkerd. Voor anderen is het nodig om ambitie te concretiseren en realistisch te houden.

Het AMBITIE© bewustwordingsproces bestaat uit de volgende punten:

 • Aandacht, voor jezelf.
 • Mindset, de wil en doorzettingsvermogen om te ontwikkelen.
 • Behoefte, wat kan ik en wat wil ik?
 • Interesses, waar liggen mijn interesses?
 • Tegenslag, hoe overwin ik die?
 • Ideeën, het vertrekpunt voor een concreet plan.
 • Energie, in controle zijn van mijn energie.

Persoonlijk leiderschap
Naast bewustwording van wat jezelf allemaal kan bereiken en verantwoording nemen voor je eigen (werk)geluk, is een belangrijke tool in dit proces het Persoonlijk Business Model (Business Model You).

Dit persoonlijk leiderschap model ziet jezelf als ondernemer van je eigen carrière en het maakt op een gestructureerde manier inzichtelijk wat iemand wil veranderen of ontwikkelen in het werk. Het Persoonlijke Business Model is afgeleid van het bekende Business Model Canvas. Een methode om op één pagina de kern van het bedrijf weer te geven aan de hand van negen onderwerpen, ook wel bouwstenen genoemd.

Het Persoonlijk Business Model hoort bij de Design Thinking stroming. Op een creatieve, gestructureerde en tijd gelimiteerde manier creatieve oplossingen bedenken waarbij je meteen concrete stappen kan afleiden.

Krijg inzichtelijk wat werknemers willen en hoe zij zich willen ontwikkelen door het carrière bewustwordingsproces AMBITIE© toe te passen.

Wat levert het de organisatie op:

 • bewuste werknemers die weten wat hun ambitie is.
 • gemotiveerde werknemers die zich willen ontwikkelen binnen de organisatie.
 • ontdekken van verborgen talenten.
 • concrete invulling voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan gesprek.

Dit traject kan zowel individueel als voor teams worden ingezet. Klik hier voor meer informatie.

Programma werknemers
Het programma speciaal voor organisaties, kan verschillende vormen en tijdsduur aannemen. Na een verkennend gesprek waarbij de organisatiedoelstelling naar voren komt, maak ik een passend voorstel. De volgende onderdelen komen hier in ieder geval aan bod:

 • (introductie) AMBITIE!© carrière bewustwordingsproces
 • Persoonlijk Business Model – de huidige stand van zaken
 • Zelfanalyse
 • Persoonlijk Business Model – de ambitie voor de nabije toekomst
 • Concretiseren van het persoonlijke AMBITIE© plan

Deze onderdelen komen het beste tot zijn recht in een dagprogramma op locatie. Even buiten de bekende muren van de organisatie en in een inspirerende omgeving waar inspanning en ontspanning samengaan.

Programma teams
Om de huidige stand van zaken in Teams te inventariseren kan het Business Model Teams een goed instrument zijn. Deze methode kijkt naar wat de waarde van teams binnen de organisatie zijn.

 • Business Model Teams – de huidige stand van zaken
 • Team analyse
 • Business Model Teams – de ambitie voor de nabije toekomst
 • Concretiseren van het team ambitie plan

Deze onderdelen komen het beste tot zijn recht in een programma op locatie. Even buiten de bekende muren van de organisatie en in een inspirerende omgeving waar inspanning en ontspanning samengaan.

Complete pakket
De ideale situatie is dat de organisatie eerst het Business Model Canvas gaat invullen en anlyseren, vervolgens gaan de teams uiteen met het Business Model Teams om hun organisatie waarde te concretiseren en daarna gaat iedereen individueel aan de slag met het Persoonlijke Business Model om hun persoonlijke organisatiewaarde te bepalen. Dit traject is ideaal om de neuzen dezelfde kant te laten uitstaan en de cohesie binnen de organisatie te vergroten.

Investeer in de werknemers en in de organisatie! Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Ervaring & Aanpak
Sinds 2010 doceer en train ik studenten en professionals. Dit doe ik op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ook vakgericht op het gebied van marketing, communicatie en evenementenorganisatie.

Een trainingsprogramma zie ik niet als een eenmalige onderdompeling van het leren van kennis en vaardigheden. Ik heb de tools, jij geeft de invulling en we werken altijd met een realistisch doel in het vooruitzicht. Het liefst houd ik contact, zodat je met vragen altijd weer bij me terecht kan.
Belangrijk, ik motiveer en relativeer met humor… dat is een familietrekje, daar moet je tegen kunnen.

Master in Bedrijfscommunicatie | Gecertificeerd docent | NLP Practitioner | Business Model You Certified Trainer | Certified Event Designer – Event Canvas